Download Theme DW Focus v1.2.6 – Responsive WordPress News

0
159

Download Theme DW Focus v1.2.6 – Responsive WordPress News

Theme WordPress DW Focus v1.2.6 – Đây là một sự phù hợp hoàn hảo cho bất kỳ trang web Tin tức hiện đại. Ngoài việc thiết kế gọn gàng và sạch sẽ, DW Focus được trang bị đầy đủ với nhiều tính năng như HTML5, thiết kế lưới Dựa, LESS & Bootstrap, Tin tức trượt, Tabs nhanh và như vậy.

Download Theme DW Focus v1.2.6 – Responsive WordPress News Download Theme DW Focus v1.2.6 – Responsive WordPress News

Rate this post

BÌNH LUẬN